INFORMARE

Urmare a sesizării CFZ B-If cu privire la imposibilitatea descărcării din Registru Unic al Fizioterapeuților (RUF) a Avizului anual începând cu data poliței de asigurare pentru răspundere civilă profesională, pentru membrii care au venit în perioada de avizare (până la finalul lunii Februarie) însă nu au avut asigurare începând cu data primei zi din an, CFZRO a efectuat modificările necesare. Astfel, membrii care au obținut avizul anual în perioada mai sus menționată, se pot prezenta la sediul CFZ B-If pentru a solicita preschimbarea avizului pe anul 2021.

Colegiul Fizioterapeuților București-Ilfov organizează în perioada 28.12.2020-12.01.2020
concurs pentru ocuparea postului de Consilier juridic

La concursul organizat pentru ocuparea postului de Consilier juridic poate participa orice persoană posesoare a unei diplome de licență în studii juridice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele:
1. Curriculum vitae;
2. Diplomă de licență în studii juridice;
3. Dovada experienței în domeniul sanitar, dacă există.
4. Dosarul de concurs se transmite pe e-mail b-if@cfizio.ro până la data de 10.01.2021.

Examenul scris: 11.01.2021 ora 14.00, la sediul lucrativ din str. Drumul Sării nr. 2, sect. 6, București.
Comisia de examinare organizează examenul scris și întocmește subiectele de examen. Examenul scris constă în rezolvarea unui test-grilă și în redactarea unui document specific (proces-verbal de ședință/hotărâre/convocator etc.).

Bibliografie examen scris:
- Legea 229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea colegiului fizioterapeuților din România.
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 229/ 2016 aprobate prin HG nr. 934/13.decembrie 2019, publicată în MO nr. 1014 din 17.dec. 2019.
- Regulamentul intern de organizare și funcționare al Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1056/2019 și publicat în MO - - Partea I nr. 639bis/1.VIII.2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin OMS nr. 679/2017 și publicat în MO Partea I nr. 489Bis din 28 iunie 2017;

Ședința Adunării Generale teritoriale a Colegiului Fizioterapeuților București-Ilfov prin corespondență electronica, în interval de timp limitat, până la data de 27.12.2020 ora 12.00, cu transmiterea votului electronic la adresa de e-mail b-if@cfizio.ro.

Programul de desfășurare a ședinței

09.12.2020 - 14.12.2020 - studierea documentelor și trasnmiterea întrebărilor/observațiilor privind aceste documente pe adresa de e-mail b-if@cfizio.ro;
15.12.2020-21.12.2020 – înaintarea întrebărilor diferitelor departamente/servicii/ compartimente, după caz, obținerea răspunsurilor și înaintarea acestora către membrii AGT;
09.12.2020-27.12.2020 – înaintarea voturilor electronice

Convocator ședință AGT
Întrebări și observații membrii AGT
Răspunsul Președintelui CFZB-If

Recomandări


privind reluarea/desfășurarea activității în cabinetele de practică independentă de fizioterapie, după încetarea stării de urgență pe teritoriul României. Acestea au fost elaborate de CFZRO, pe baza măsurilor adoptate/recomandate de organismele naționale, internaționale, europene, precum și de către alte corpuri profesionale naționale din domeniul sănătății.

Info Covid-19 Recomandări privind reluarea activității

COVID-19-INFORMAȚII, COMUNICATE ȘI RECOMANDĂRI