Ședința ordinară a Adunării generale teritoriale  – 30.06.2019

Ședința ordinară a Adunării generale teritoriale  – 30.06.2019, ora 09.30, la sediul lucrativ din Str. Drumul Sării nr. 2, sect. 6. Ordinea de zi:

1. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019;

2. Informare cu privire la activitatea Colegiului Fizioterapeuților din România;