Consiliul teritorial

Hotărăre-nr.1-din-20.01.2020                                 Hot.-nr.-13-din-15.06.2020                                      Anexa-1.-Hot.-10-din-20219-Raport-de-activitate

Hotărâre-CT-nr.-2-din-11.02.2020                        Hotărârea-nr.-1-din-15.01.2019                              Anexa-2.-Hot.-10-din-2019-Buget-preconizat-2020

Anexa-1-la-Hot-2-CT                                                  Hotărârea-nr.-2-din-31.01.2019                            Notă-rectificativă-la-Hot.-nr.-10

Hot.3-din-04.03.2020                                                Hotărârea-nr.-3-din-09.04.2019                            Hotărârea-nr.-1-din-29.01.2018

Hotărârea-nr.-4-din-26.03.2020                           Hotărârea-nr.-4-din-09.04.2019                            Hotărârea-nr.-2-din-19.03.2018

Hotărârea-nr.-5-din-08.04.2020                           Hotărârea-nr.-5-din-20.05.2019                            Hotărârea-nr.-3-din-23.04.2018

Hot.-nr.-10-din-15.06.2020                                      Hotărârea-nr.-6-din-05.07.2019                             Hotărârea-nr.-3-din-23.04.2018

Hot.-nr.11-din-15.06.2020                                         Hotărârea-nr.-7-din-12.08.2019                             Hotărârea-nr.-5-din-27.05.2018

Hot.-nr.-13-din-15.06.2020                                      Hotărârea-nr.-8-din-5.11.2019                                Hotărârea-nr.-6-din-12.06.2018

Hot.nr_.12-din-15.06.2020                                        Hotărârea-nr.-9-din-05.11.2019                              Hotărârea-nr.-7-din-29.06.2018

Hot. nr.5 din 22.02.2021                                             Hotărârea-nr.-10-din-16.12.2019                            Hotărârea-nr.-10-din-28.11.2018

Hot. CT nr. 25 din 21.06.2021

Hot. CT nr. 29 din 05.08.2021